Search

EMIS New Update - CLASS CHANGE REQUEST

 தங்கள் பள்ளி மாணவர் ஒருவரது தற்போது பயிலும் வகுப்பு தவறாக இருப்பின் அதனை சரி செய்வதற்கு CLASS CHANGE REQUEST கொடுக்க வேண்டும்.
🔻🔻🔻

Click here to join TNPSC STUDY whatsapp group

Click here to join WhatsApp group for Daily employment news

Click here for latest employmenT News

0 Comments:

Post a Comment