Search

மாணவர்களுக்கு "என் கல்லூரி கனவு" எனும் உயர்கல்வி வழிகாட்டுதல் திட்டம் - தமிழ்நாடு அரசு செய்தி வெளியீடு!

 IMG_20240513_213526

ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாணவர்களுக்கு "என் கல்லூரி கனவு" எனும் உயர்கல்வி வழிகாட்டுதல் திட்டம் - தமிழ்நாடு அரசு செய்தி வெளியீடு!

 Press Release 669 - Download here


🔻🔻🔻

Click here to join TNPSC STUDY whatsapp group

Click here to join WhatsApp group for Daily employment news

Click here for latest employmenT News

0 Comments:

Post a Comment